پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1306)

فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده1فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه31-2-بیان مسأله41-3- ضرورت های تحقیق71-4-اهداف اصلی تحقیق81-5- فرضیه های پژوهش91-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیر9فصل دوم: گستره نظری پیشینه تحقیقاتی2-1- مفهوم فرهنگ162-1-1- تعریف فرهنگ172-1-2- ویژگیهای فرهنگ182-1-3- فرهنگ‌پذیرى192-2- فرهنگ سازمانی و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1297)

تعریف عملیاتی :تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می شود که ازطریق آن فعالیت های لازم واساسی برای اندازه گیری یک متغیر معین مشخص می شود (دلاور ،1380،ص63) .تعریف مفهوم هوش هیجانی: توانایی شناسایی ،درک ،تنظیم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1298)

متغیر تعدیل کننده: جنسیتمتغیر مزاحم: هوش،شرایط اقتصادی و فرهنگیمتغیر کنترل: مقطع تحصیلیتعاریف عملیاتی:١) خلاقیت:تعریف مفهومی: عبارت است از توانایی فرد در ارائه راه حل های ابتکاری و غیر متعادل در برابر مسائل.(شریفی، ۱۳۸۰،ص۱۲ )تعریف عملیاتی:الف) Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1300)

4-نظریه تضمین حق:بموجب این نظریه حق مسلم هرانسانی است که درجامعه ای سالم وامن زندگی کند.قانون این حق راحمایت می کندوضمانت اجرای این حمایت مسوولیت مدنی است.همه افرادیک جامعه دارای این حق هستندمنتها درمقابل نیزتکلف Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1301)

-بررسی نقش خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی فرم والدین -بررسی نقش خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی معلمین سایت منبع 1-5فرضیه‎های تحقیق -بین ابعاد مهارت‏های اجتماعی با ابعاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1303)

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق9 فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق102-1- مقدمه112-2- راه های انتخاب روش های تربیتی11 سایت منبع 2-3- تعریف سبک های فرزندپروری122-4- عوامل مؤثر بر سبک های فرزندپروری132-5- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1304)

سبکهای هویت10کفایت اجتماعی10تعاریف عملیاتی10سبکهای دلبستگی10سبکهای هویت11کفایت اجتماعی11فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش12کفایت اجتماعی:13کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی14مهارت ها و توانایی شناختی:15مهارتهای رفتاری16کفایت های هیجانی16آمایه های انگیزشی و انتظارات17کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت17دلبستگی18مفاهیم Read more…

By 92, ago